Ký hiệu về cách dùng tinh dầu

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Liệu pháp hương thơm. Thủy khuếch tán, hít, xông. Tác động tâm trạng. Thanh lọc không khí. Thông thoáng hô hấp.

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Liệu pháp tại chỗ. Xoa, bôi, mát xa, tắm. Hiệu quả ngay lập tức. Hỗ trợ miễn dịch. Tác động hệ thống và tại chỗ.

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Dùng nội bộ. Ăn, uống, ngậm. Thanh lọc cơ thể. Hệ thống tiêu hóa. Hệ thống tiết niệu.

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Dùng nguyên chất được. Không cần pha loãng. (Ngoại trừ big i » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRA phải pha khi dùng)

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Pha loãng với da em bé, da nhạy cảm.

ký hiệu về cách dùng tinh dầu doterra

Phải pha loãng.

*Lưu ý: Dùng một ít cho mỗi lần, nhiều lần/ngày tốt hơn là dùng nhiều cho một lần

*Lưu ý: Tránh để tinh dầu dính trực tiếp vào mắt, tai trong và trong mũi

a » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRALiệu pháp hương thơm. Thủy khuếch tán, hít, xông. Tác động tâm trạng. Thanh lọc không khí. Thông thoáng hô hấp.

t » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRALiệu pháp tại chỗ. Xoa, bôi, mát xa, tắm. Hiệu quả ngay lập tức. Hỗ trợ miễn dịch. Tác động hệ thống và tại chỗ.

i » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRADùng nội bộ. Ăn, uống, ngậm. Thanh lọc cơ thể. Hệ thống tiêu hóa. Hệ thống tiết niệu.

n » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRADùng nguyên chất được. Không cần pha loãng. (Ngoại trừ i » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRA phải pha khi dùng)

s » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRAPha loãng với da em bé, da nhạy cảm.

d » Tinh Dầu Trị Liệu doTERRAPhải pha loãng.

*Lưu ý: Dùng một ít cho mỗi lần, nhiều lần/ngày tốt hơn là dùng nhiều cho một lần

*Lưu ý: Tránh để tinh dầu dính trực tiếp vào mắt, tai trong và trong mũi